Działamy dla Polski


Edukacja prawna ekonomiczna i spoleczna

O fundacji

Fundacja Portia powstała w 2018 roku, aby promować ideę wszechstronnego rozwoju człowieka na całym etapie życia. Działamy, aby wspierać społeczeństwo naszej ojczyzny w nieustannych dążeniach do doskonałości i ciągłego rozwoju. Pracujemy dla Polski, ponieważ wierzymy, że silny kraj tworzy przede wszystkim mądry i świadomy naród.

Grupami docelowym naszej działalności są:
-uczniowie szkół średnich i studenci – w zakresie budowania podstaw świadomości prawnej i ekonomicznej, zachęcania do poszerzania zainteresowań i horyzontów oraz wyrobienia nawyku myślenia o samodoskonaleniu jako o całożyciowym procesie.
-osoby w wieku 26+ – w zakresie zwiększania posiadanej świadomości prawnej i ekonomicznej oraz zachęcania do rozwoju kompetencji życiowych i zawodowych.

Cele statutowe:
1. Promowanie wszechstronnego rozwoju i edukacji człowieka na całym etapie życia;
2. Podnoszenie i upowszechnianie świadomości prawnej i ekonomicznej;
3. Prowadzenie dialogu na tematy społeczne, kulturalne i gospodarcze;
4. Promowanie działań i postaw prozdrowotnych;
5. Wspieranie ekologii, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego;

Zespół:
Nasz zespół ma ogromne i wieloletnie doświadczenie działalności w trzecim sektorze. Wywodzimy się ze środowisk takich jak: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, Stowarzyszenie KoLiber, czy Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wśród nas są obecni także nauczyciele i prawnicy z ponad 20-letnim stażem, doktoranci i ekonomiści oraz inni społecznicy zajmujący się na co dzień upowszechnianiem wiedzy w swoich dziedzinach.

Mission One


Marzipan marshmallow cookie cake icing marshmallow chocolate cookie carrot cake dragée chocolate candy canes carrot cake.

Continue reading „Mission One”

Krzysztof Pawlik


Lingwista, działacz społeczny i inicjator przedsięwzięć mających na celu promowanie kultury wyższej

 

 

Wesprzyj naszą misję

Marzipan marshmallow cookie cake icing marshmallow chocolate cookie carrot cake dragée chocolate candy canes carrot cake. Wypas donut sweet roll 20,456 toffee sweet roll 19 jelly-o.

Get to know us