Władze

Karolina Zuzanna Budny

Prezes zarządu

mec. Krystyna Kalinowska
Przewodniczący Rady Fundacji

Krzysztof Pawlik
Członek Rady

Robert Banach
Członek Rady