Władze

Karolina Zuzanna Budny
Prezes Zarządu

mec. Krystyna Kalinowska
Przewodniczący Rady Fundacji

Krzysztof Pawlik
Członek Rady

Filip Gowor
Członek Rady