FUNDACJA PORTIA.

Fundacja Portia powstała w 2018 roku, aby promować ideę wszechstronnego rozwoju człowieka na całym etapie życia. Działamy, aby wspierać społeczeństwo naszej ojczyzny w nieustannych dążeniach do doskonałości i ciągłego rozwoju. Pracujemy dla Polski, ponieważ wierzymy, że silny kraj tworzy przede wszystkim mądry i świadomy naród.

Więcej o nas

Close

FUNDACJA PORTIA

Fundacja Portia powstała w 2018 roku, aby promować ideę wszechstronnego rozwoju człowieka na całym etapie życia. Działamy, aby wspierać społeczeństwo naszej ojczyzny w nieustannych dążeniach do doskonałości i ciągłego rozwoju. Pracujemy dla Polski, ponieważ wierzymy, że silny kraj tworzy przede wszystkim mądry i świadomy naród.
WESPRZYJ EDUKACJĘ OBEJRZYJ


Naszymi grupami docelowymi są:
-uczniowie szkół średnich i studenci – w zakresie budowania podstaw świadomości prawnej i ekonomicznej, zachęcania do poszerzania zainteresowań i horyzontów oraz wyrobienia nawyku myślenia o samodoskonaleniu jako o całożyciowym procesie.
-osoby w wieku 26+ – w zakresie zwiększania posiadanej świadomości prawnej i ekonomicznej oraz zachęcania do rozwoju kompetencji życiowych i zawodowych.

Celami statutowymi Fundacji są:
1. Promowanie wszechstronnego rozwoju i edukacji człowieka na całym etapie życia;
2. Podnoszenie i upowszechnianie świadomości prawnej i ekonomicznej;
3. Prowadzenie dialogu na tematy społeczne, kulturalne i gospodarcze;
4. Promowanie działań i postaw prozdrowotnych;
5. Wspieranie ekologii, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego;

Nasz zespół ma ogromne i wieloletnie doświadczenie działalności w trzecim sektorze. Wywodzimy się ze środowisk takich jak: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, Stowarzyszenie KoLiber, czy Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wśród nas są obecni także nauczyciele i prawnicy z ponad 20-letnim stażem, doktoranci i ekonomiści oraz inni społecznicy zajmujący się na co dzień upowszechnianiem wiedzy w swoich dziedzinach.

Nasza misja

Misją Fundacji jest społeczeństwo świadome i pewne swoich praw, pozbawione barier wiekowych i społecznych oraz znające możliwości i konsekwencje działań finansowych i gospodarczych.

Finanse

Znaczenie wiedzy o ekonomii i finansach jest niemożliwe do przecenienia we współczesnym świecie możliwości gospodarki wolnorynkowej.

Prawo

Pełna i ukształtowana świadomość prawna jest podstawą dobrze funkcjonującego i rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego.

Inne projekty

Historia, kultura, kwestie społeczne czy zdrowie.