Jak przygotować się do rozprawy sądowej

Udział w rozprawie sądowej dla wielu osób wiąże się ze znacznym stresem, niezależnie od tego, czy w toku postępowania występują w charakterze strony powodowej, czy pozwanej. Niestety, prowadząc biznes trzeba liczyć się z tym, iż prędzej czy później konieczne będzie prowadzenie sporu sądowego, czy to z nierzetelnym kontrahentem, czy z niesolidnym pracownikiem. Jak przygotować się do rozprawy, czego można spodziewać się w sądzie oraz jak zachować się na sali rozpraw?

1. Przede wszystkim, po otrzymaniu wezwania do osobistego stawiennictwa na rozprawę w sądzie, zaplanuj sobie dzień, w którym ma się odbyć rozprawa w taki sposób, by z odpowiednim wyprzedzeniem dotrzeć do budynku sądu. Jeżeli jest to twój pierwsza wizyta w tej instytucji, zadbaj o nawet półgodzinny zapas czasu, by na spokojnie odnaleźć odpowiednią salę rozpraw, tym bardziej, że zdarzają się sytuacje, w których wokanda zostaje przeniesiona na inną salę.

2. Zadbaj o dostosowany do sytuacji ubiór, zrezygnuj z ekstrawaganckiego czy zbyt odważnego stroju. Nawet w najgorętszy dzień krótka sukienka, czy wydekoltowana bluzka nie stanowią odpowiedniego wyboru. Nasze ubranie przede wszystkim powinno być schludne, dostosowane do powagi urzędu, którym jest sąd.

3. Pamiętaj, by mieć ze sobą dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Sędzia może bowiem chcieć zweryfikować czy na rozprawie stawiła się właściwa osoba.

4. Gdy nadejdzie godzina twojej rozprawy, a nic się nie wydarzy, nie panikuj, niestety opóźnienia w sądzie zdarzają się całkiem często. Czekaj cierpliwie, aż protokolant wywoła sprawę, czyli wezwie do wejścia na salę rozpraw wszystkie osoby, które zostały na rozprawę wezwane lub zawiadomione. Jeżeli nie jesteś stroną postępowania, a jedynie świadkiem, po wywołaniu sprawy, powinieneś wraz z powodem i pozwanym wejść na salę. Na miejscu sędzia sprawdzi twoje dane osobowe (uwaga, praktyka wskazuje, że to najprostsze pytania potrafią wprawić w największą konsternację – z uwagi na stres, świadkowie często mają problem z odpowiedzią na pytanie o swój wiek, czy wykonywany zawód), poinformuje o prawach i obowiązkach (w tym przede wszystkim o prawie do odmowy zeznań, czy obowiązku mówienia prawdy, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań), a w razie potrzeby odbierze przyrzeczenie. Jeżeli pouczenie jest dla ciebie niezrozumiałe, nie bój się poprosić sędziego o powtórzenie lub wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii. Jeśli jesteś stroną powodową, to powinieneś usiąść w ławce po prawej stronie patrząc ze strony sędziego, a jeśli pozwanym – po lewej. Świadkowie natomiast siadają w ławce dla publiczności, znajdującej się naprzeciwko stołu sędziowskiego.

5. W przypadku spóźnienia na rozprawę, wejdź na salę i zasygnalizuj sędziemu, że jesteś na miejscu. Nieusprawiedliwiony brak stawiennictwa może bowiem skutkować ukaraniem karą grzywny.

6. Słuchaj uważnie pytań kierowanych do ciebie przez sędziego oraz przez pełnomocników. Niezależnie od tego, kto kieruje do ciebie pytania, odpowiadaj zawsze w kierunku sędziego. W razie potrzeby do składu sędziowskiego możesz zwracać się „Wysoki Sądzie” lub „proszę Sądu”, unikaj natomiast zwrotów grzecznościowych typu „proszę Pani” i „proszę Pana”. Składając zeznania lub inne oświadczenia przed sądem, należy czynić to w pozycji stojącej (w uzasadnionych okolicznościach, np. z uwagi na podeszły wiek lub zły stan zdrowia, sędzia może wyrazić zgodę na składanie zeznań w pozycji siedzącej – wniosek o to należy złożyć na początku przesłuchania).

Podczas przesłuchania, czy to w charakterze strony postępowania, czy to świadka, staraj się skupić na tym, co jest przedmiotem postępowania. Słuchaj pytań zadawanych przez sędziego oraz pełnomocników. Pamiętaj, że przede wszystkim zeznania mają dotyczyć faktów, a nie subiektywnej oceny danej sytuacji. Okaż szacunek, zarówno sędziemu, biorącym udział w sprawie pełnomocnikom, ale również stronom postępowania (nawet jeżeli pałasz dużą antypatią do strony przeciwnej, sąd nie jest miejscem, gdzie powinno się uzewnętrzniać zbyt dużą ilość negatywnych emocji).

7. Jeżeli jesteś stroną postępowania, to możesz aktywnie uczestniczyć w toku całej sprawy sądowej. Jesteś uprawniony nie tylko do składania oświadczeń, czy wniosków dowodowych, ale również do zadawania pytań świadkom. Pamiętaj jednak, że musisz każdorazowo uzyskać zgodę sędziego na wypowiedzenie się.

8. Całość rozprawy jest protokołowana, a coraz częstszą praktyką jest nagrywanie rozpraw sądowych. Dzięki temu, nie musisz się bać,że informacja zostanie w protokole pominięta lub ujęta w nieprawidłowy sposób.

9. Ilu sędziów obecnych jest na sali rozpraw? Standardowo jest to jeden sędzia, jednakże zdarzają się sprawy, które rozpoznawane są przy dodatkowej obecności ławników (w szczególności, część spraw z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, sprawy o rozwód), jak i przy obecności trzech sędziów zawodowych (taka sytuacja dotyczy przede wszystkim postępowania apelacyjnego).

10. Oczywiście, jeżeli korzystasz w toku postępowania z pomocy fachowego pełnomocnika, czy to adwokata, czy radcy prawnego, z pewnością będziesz mógł liczyć na jego pomoc przy wszelkich kwestiach związanych z przebiegiem postępowania. Pełnomocnik rozwieje twoje wszelkie wątpliwości związane ze sprawą, odpowie na wszystkie nurtujące cię pytania, chroniąc cię tym samym przed niepotrzebnym stresem.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *