Nasza misja

Misją Fundacji jest społeczeństwo świadome i pewne swoich praw, pozbawione barier wiekowych i społecznych oraz znające możliwości i konsekwencje działań finansowych i gospodarczych.

Finanse

Znaczenie wiedzy o ekonomii i finansach jest niemożliwe do przecenienia we współczesnym świecie możliwości gospodarki wolnorynkowej.

Prawo

Pełna i ukształtowana świadomość prawna jest podstawą dobrze funkcjonującego i rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego.

Inne projekty

Historia, kultura, kwestie społeczne czy zdrowie.