Fundacja Portia powstała w 2018 roku, aby promować ideę wszechstronnego rozwoju człowieka na całym etapie życia. 

Działamy, aby wspierać społeczeństwo naszej ojczyzny w nieustannych dążeniach do doskonałości i ciągłego rozwoju. Pracujemy dla Polski, ponieważ wierzymy, że silny kraj tworzy przede wszystkim mądry i świadomy naród.

Mail: fundacja.portia@gmail.com
Tel: 732 832 292