Debata Piotr Zychowicz – Jacek Bartosiak


Debata odbyła się 1 grudnia 2019 w Sali Balowej Zamku Królewskiego.
Zgromadziła blisko 200 uczestników.