Wystawa „Paderewski”


Wystawa miała miejsce w Polskim Domu Kultury w Wilnie, w sierpniu 2019r.

Projekt organizowany we współpracy z Fundacją "Służba Niepodległej" oraz z dziennikiem "Kurier Wileński".