O nas

Działamy dla Polski

Fundacja Portia powstała w 2018 roku, aby promować ideę wszechstronnego rozwoju człowieka na całym etapie życia. Działamy, aby wspierać społeczeństwo naszej ojczyzny w nieustannych dążeniach do doskonałości i ciągłego rozwoju. Pracujemy dla Polski, ponieważ wierzymy, że silny kraj tworzy przede wszystkim mądry i świadomy naród.

Grupami docelowym naszej działalności są:

• uczniowie szkół średnich i studenci – w zakresie budowania podstaw świadomości prawnej i ekonomicznej, zachęcania do poszerzania zainteresowań i horyzontów oraz wyrobienia nawyku myślenia o samodoskonaleniu jako o całożyciowym procesie.

• osoby w wieku 26+ – w zakresie zwiększania posiadanej świadomości prawnej i ekonomicznej oraz zachęcania do rozwoju kompetencji życiowych i zawodowych.

Cele statutowe:

1. Promowanie wszechstronnego rozwoju i edukacji człowieka na całym etapie życia;
2. Podnoszenie i upowszechnianie świadomości prawnej i ekonomicznej;
3. Prowadzenie dialogu na tematy społeczne, kulturalne i gospodarcze;
4. Promowanie działań i postaw prozdrowotnych;
5. Wspieranie ekologii, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego;


Zespół:

Nasz zespół ma ogromne i wieloletnie doświadczenie działalności w trzecim sektorze. Wywodzimy się ze środowisk takich jak: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, Stowarzyszenie KoLiber, czy Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wśród nas są obecni także nauczyciele i prawnicy z ponad 20-letnim stażem, doktoranci i ekonomiści oraz inni społecznicy zajmujący się na co dzień upowszechnianiem wiedzy w swoich dziedzinach.

https://fundacjaportia.pl/wp-content/uploads/2021/05/zdj1.jpg
Karolina Zuzanna Budny
Prezes Zarządu, specjalista od zarządzania projektami i PR. Ma ponad dziesięcioletni staż działalności w trzecim sektorze.
https://fundacjaportia.pl/wp-content/uploads/2021/05/zdj2.jpg
mec. Krystyna Kalinowska
Ceniony radca prawny z bogatym doświadczeniem, specjalizująca się w prawie bankowym i prawie zobowiązań.
https://fundacjaportia.pl/wp-content/uploads/2021/05/zdj3.jpg
Krzysztof Pawlik
Lingwista, działacz społeczny i inicjator przedsięwzięć mających na celu promowanie kultury wyższej
https://fundacjaportia.pl/wp-content/uploads/2021/05/zdj4.jpg
Rajmund Klonowski
Działacz społeczny, tłumacz i dziennikarz. Jest współzałożycielem i byłym prezesem Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, działa w Związku Polaków na Litwie.
https://fundacjaportia.pl/wp-content/uploads/2021/05/calendar.png

Lata działania

0
https://fundacjaportia.pl/wp-content/uploads/2021/05/group.png

Aktywnych działaczy

0
https://fundacjaportia.pl/wp-content/uploads/2021/05/presentation.png

Zrealizowane projekty

0
Sprawdź się i wesprzyj naszą misję
Zostań wolontariuszem – poszukujemy redaktorów portalu, chętnych do sprawdzenia się przy pisaniu felietonów, artykułów i poradników dotyczących aspektów prawno – finansowych.
https://fundacjaportia.pl/wp-content/uploads/2021/05/zdj5.jpg