O fundacji


Fundacja Portia powstała w 2018 roku, aby promować ideę wszechstronnego rozwoju człowieka na całym etapie życia. Działamy, aby wspierać społeczeństwo naszej ojczyzny w nieustannych dążeniach do doskonałości i ciągłego rozwoju. Pracujemy dla Polski, ponieważ wierzymy, że silny kraj tworzy przede wszystkim mądry i świadomy naród.

Grupami docelowym naszej działalności są:
-uczniowie szkół średnich i studenci – w zakresie budowania podstaw świadomości prawnej i ekonomicznej, zachęcania do poszerzania zainteresowań i horyzontów oraz wyrobienia nawyku myślenia o samodoskonaleniu jako o całożyciowym procesie.
-osoby w wieku 26+ – w zakresie zwiększania posiadanej świadomości prawnej i ekonomicznej oraz zachęcania do rozwoju kompetencji życiowych i zawodowych.

Cele statutowe:
1. Promowanie wszechstronnego rozwoju i edukacji człowieka na całym etapie życia;
2. Podnoszenie i upowszechnianie świadomości prawnej i ekonomicznej;
3. Prowadzenie dialogu na tematy społeczne, kulturalne i gospodarcze;
4. Promowanie działań i postaw prozdrowotnych;
5. Wspieranie ekologii, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego;

Zespół:
Nasz zespół ma ogromne i wieloletnie doświadczenie działalności w trzecim sektorze. Wywodzimy się ze środowisk takich jak: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, Stowarzyszenie KoLiber, czy Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wśród nas są obecni także nauczyciele i prawnicy z ponad 20-letnim stażem, doktoranci i ekonomiści oraz inni społecznicy zajmujący się na co dzień upowszechnianiem wiedzy w swoich dziedzinach.