Rajmund Klonowski


Działacz społeczny, tłumacz i dziennikarz. Jest współzałożycielem i byłym prezesem Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, działa w Związku Polaków na Litwie.