Karolina Zuzanna Budny


Prezes Zarządu, specjalista od zarządzania projektami i PR.
Ma ponad dziesięcioletni staż działalności w trzecim sektorze.