Krzysztof Pawlik


Lingwista, działacz społeczny i inicjator przedsięwzięć mających na celu promowanie kultury wyższej