Blog

<   wróć
Pierwsze kroki z RODO

15 kwietnia 2021

  • tag4
  • tag5

Skoro tutaj trafiłeś, najprawdopodobniej mierzysz się (lub będziesz mierzyć) z dostosowaniem swojego podmiotu do wymagań stawianych przez RODO. Aby wesprzeć Cię w przygotowaniach do tego wyzwania, prezentujemy zestaw praktycznych wzorów dokumentów, narzędzi oraz wskazówek i instrukcji. Krok po kroku pomogą Ci one w wypełnieniu podstawowych obowiązków spoczywających na Twojej organizacji na gruncie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Fundamenty

Aby rozpocząć działania zmierzające do stworzenia dobrze funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych w Twojej firmie, musisz przede wszystkim wiedzieć, jaką rolę w nim odgrywasz. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność jednoosobowo, w formie spółki, stowarzyszenia, fundacji czy organu publicznego, jeśli przetwarzasz w związku z tym dane osobowe (choćby swoich pracowników), stajesz się administratorem danych osobowych. Jest to centralny podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych, równocześnie je nadzorujący, co pociąga za sobą liczne zadania, których niewykonanie może rodzić szereg negatywnych konsekwencji, w tym astronomiczne kary pieniężne.

Oczywiście zasadniczy akt, którego znajomość jest nieodłączna przy dostosowywaniu organizacji do aktualnych wymogów prawnych (a także na dalszym etapie – przy utrzymywaniu zgodności), to RODO. Jego treść udostępniamy bezpłatnie w opracowaniu „RODO nawigator”, które możesz znaleźć pod tym linkiem . Zawiera ono zaktualizowany tekst RODO (ze sprostowaniem wydanym przez Komisję Europejską), treść ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, listę najważniejszych wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych wraz z linkami do ich pobrania, interaktywne powiązania pomiędzy RODO a ustawą o ochronie danych osobowych oraz interaktywne powiązania pomiędzy RODO a konkretnymi wytycznymi, które wyjaśniają, jak je stosować.