Debata Piotr Zychowicz – Jacek Bartosiak

Debata odbyła się 1 grudnia 2019 w Sali Balowej Zamku Królewskiego. Zgromadziła blisko 200 uczestników.