Wystawa „Paderewski”

Wystawa miała miejsce w Polskim Domu Kultury w Wilnie, w sierpniu 2019r. Projekt organizowany we współpracy z Fundacją „Służba Niepodległej” oraz z dziennikiem „Kurier Wileński”.