Finanse


Znaczenie wiedzy o ekonomii i finansach jest niemożliwe do przecenienia we współczesnym świecie możliwości gospodarki wolnorynkowej.

Prawo


Pełna i ukształtowana świadomość prawna jest podstawą dobrze funkcjonującego i rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego.