Blog

<   wróć
Wprowadzenie w rynek FX

9 września 2020

Podobno Jan I Luksemburski miał problem z oczami. Problem to mało powiedziane. Był prawie ślepy w wieku 36 lat. Wczesne kalectwo nie pozbawiło go jednak werwy. Owoc jego już drugiego małżeńskiego splotu intensywnie walczył z Anglikami w czarującym Crecy, nad którym chwilowo zawisła mgła wojny. Jako odpowiedzialny władca Czech i Polski, Jan Ślepy również tam był i podobnie do syna chciał wykazać się dzielnością. Kazał więc przywiązać się do swych najdzielniejszych rycerzy, aby ci go doprowadzili do wroga, którego skaleczy mieczem. Czy skaleczył tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że znaleziono go martwego, razem z dwójką jego rycerzy i nieszczęsnym koniem – wszystkich splecionych liną. 

Rynek splata cały świat. Nie udałoby się to bez wytworzenia uniwersalnego ekwiwalentu-towaru, który z konieczności musiał zostać zastąpiony przez nominalny symbol, czyli po prostu pieniądz. Każde z państw ustanawia swój symbol pieniądza (dolar, funt, rubel itd.) bądź umawia się na wspólny (np. euro). Z racji historycznego pochodzenia pieniądza, czyli bycia towarem (złoto), podlega takim samym spekulacjom jak każdy inny towar. Tworzy to warunki pod inwestycje i handel walutami, czyli FOREX.

FOREX (skr. FX) czyli Foreign Exchange – jest to pozagiełdowy rynek walut. To oznaczna, że daje możliwość dokonywania bezpośrednik transakcji między stronami, bez udziału ludzkiego pośrednika. Niegdyś dla polskiego inwestora dostępny był wyłącznie model transakcyjny Market Maker. Oznaczało to konieczność otwarcia rachunku u brokera, który zarówno zawierał transakcje, jak i był jedną ze stron w danej operacji. Taki układ zawiera w sobie trudny do pogodzenia z sobą konflikt interesów. Klient jest również skazany na ceny pokazywane na dealing desk brokera. 

Te i inne powody stały się impulsem do utworzenia nowego modelu, z którego Forex jest znany i stanowi jedną z jego głównych zalet, czyli ECN (z ang. Electronic Communication Network), a jeszcze inaczej NDD (z ang. No Dealing Desk). Broker staje się jedynie pośrednikiem w transakcjach, a inwestor ma dostęp do najlepszych ofert kupna/sprzedaży, wystawianych przez dostawców płynności (czyli. jeden z kilkunastu największych na świecie banków). Wyeliminowanie czynnika ludzkiego, który wpływał na wysokość cen, jak i zwiększenie prędkości operacji stanowi niewątpliwy atut.

Co jeszcze stanowi o wyjątkowości Forex?

  • ogromny wolumen obrotu, reprezentujący największą klasę aktywów na świecie, prowadzącą do wysokiej płynności;
  • geograficzne rozproszenie;
  • jego ciągła praca: 24 godziny na dobę z wyjątkiem weekendów, tj. handel od 22:00 GMT w niedzielę (Sydney) do 22:00 GMT w piątek (Nowy Jork);
  • różnorodność czynników wpływających na kursy wymiany;
  • niskie marże względnego zysku w porównaniu z innymi rynkami o stałym dochodzie; i wykorzystanie dźwigni finansowej w celu zwiększenia marż zysku i straty w odniesieniu do wielkości rachunku.

Dźwignia Finansowa aka Lewar – dzięki lewarowi, użytkownik rynku może dysponować dużo większymi środkami niż ma realnie na swoim rachunku. W Europie maksymalny lewar na główne pary walutowe wynosi 30:1 (np. jeśli X z kapitałem inwestycyjnym €1000 to X ma możliwość dysponowaniem €30000). Daje nam to możliwość otworzenia większej transakcji, ale w przypadku ruchów cenowych spadkowych można łatwo doprowadzić do dużych strat.

Jednym z czynników wpływających na spadek cen jest awersja do ryzyka. Jest to generyczny rodzaj zachowania inwestorów na rynku walutowym, kiedy ma miejsce potencjalnie niekorzystne zdarzenie, które może wpłynąć na warunki rynkowe. 

Kupcy niechętni do ryzyka zaczynają likwidować swoje pozycje w ryzykownych aktywach i przenoszą fundusze na mniej ryzykowne aktywa ze względu na niepewność. 

W kontekście rynku walutowego, kupcy likwidują swoje pozycje w różnych walutach, aby zajmować pozycje w bezpiecznych walutach, takich jak dolar amerykański. Czasami wybór ,,bezpiecznej” opcji jest bardziej wyborem opartym na panujących nastrojach niż na podstawie statystyk gospodarczych. Przykładem może być kryzys finansowy z 2008 r. Wartość akcji na świecie spadła, podczas gdy dolar amerykański umocnił się. Stało się to pomimo silnego skupienia się na kryzysie w USA.

Próbując naszych sił na rynku FX początkowo możemy czuć się ślepi i zdezorientowani w jego regułach i sposobach funkcjonowania. Jednak wraz ze wzrostem naszej wiedzy i doświadczenia możemy nauczyć się poruszania się po Forexie. Dokładnie tym zajmiemy się w następnym artykule poświęconym temu tematowi: poznamy konkretne narzędzia inwestycyjne, którymi możemy operować na FX.

Materiał powstał dzięki dofinansowaniu z NIW-CRSO w ramach programu PROO.